Privacy verklaring

Privacyverklaring Nieuw Capels Toneel
Het Nieuw Capels Toneel (NCT) maakt gebruikt van persoonsgegevens voor het resereven van kaartjes en het verzenden van nieuwsbrieven. Daarbij houdt het NCT rekening met de privacy van onze bezoekers. In deze privacyverklaring leest u wat uw rechten en plichten zijn.
Wanneer gebruikt het NCT uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens u heeft doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend gebruikt en opgeslagen als u daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wij vragen uw persoonsgegevens uitsluitend bij het reserveren van kaartjes en het verzenden van de nieuwsbrief.

Het reserveren van kaartjes
Bij het reserveren van kaartjes voor voorstellingen slaan wij de volgende persoonsgegevens van u op:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres

Deze gegevens worden uitsluitend voor de reservering van de desbetreffende kaartjes opgeslagen en gebruikt voor verzending van de reserveringsbevestiging en ter controle van uw reservering aan de kassa.

Nieuwsbrief
Als u aan ons heeft aangegeven dat u de NCT-nieuwsbrief wilt ontvangen, slaan wij voor de verzending van de nieuwsbrief de volgende gegevens van u op:

 • naam
 • adres
 • e-mailadres

U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dan worden direct ook uw persoonsgegevens verwijderd.

Andere partijen
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, behalve als wij daar op grond van de wet toe verplicht zijn.

Bewaartermijnen
Wij bewaren de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen in het kader van een reservering tot maximaal drie maanden  na de voorstelling.

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij hebben ontvangen in het kader van de nieuwsbrief totdat u de toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief intrekt.

Beveiliging
Uw persoonsgegevens worden via een beveiligde pagina op onze website opgeslagen. Wij hebben hiervoor een webbeheerder ingeschakeld waarmee wij afspraken hebben gemaakt over de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Inzage en wijzigen
U heeft recht op:

 • inzage in welke gegevens het NCT van u heeft;
 • uitleg over welke gegevens het NCT van u heeft en waarom;
 • het laten corrigeren van fouten;
 • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens;
 • het intrekken van uw toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegevens;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van uw persoonsgegeven.

U kunt hiertoe contact opnemen met het secretariaat van het NCT via:secretariaat@nieuwcapelstoneel.nl

Klachten
Als u een klacht heeft over hoe het NCT uw persoonsgegevens gebruikt, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie daarover www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
Mocht u vragen hebben dan kunt u uiteraard contactopnemen met het NCT.


Dit privacy statement kan wijzigen, de laatste versie treft u altijd hier aan.
Capelle aan den IJssel, mei 2018